มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ และ รพ.ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงจากการระบาดของโรคโควิด-19
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทย