นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ปธ.กก.บจม.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า เพื่อใช้ในภารกิจของสภากาชาดไทย
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค