ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบรถยนต์ รางวัลที่ 1 จากการจับสลากกาชาด จ.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ที่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด
นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบรถยนต์ รางวัลที่ 1 จากการจับสลากกาชาด

Share