ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมโครงการ “แบรนด์..พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2564” ชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต