บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จัดกิจกรรม “โอชิชวนให้” มอบชุด PPE ให้ รพ.จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ
“โอชิชวนให้” มอบชุด PPE ให้ รพ.จุฬาฯ

Share