รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ