ผวจ.สิงห์บุรี ร่วมหมุนสลากกาชาดการกุศล จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 28 ณ ศาลากลาง จ.สิงห์บุรี
ผวจ.สิงห์บุรี ร่วมหมุนสลากกาชาดการกุศล

(3.2)C-210105009143