เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบรางวัลบ้านพร้อมที่อยู่ ให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1จากการออกสลากกาชาด ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

5