ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ โชคดีได้บุญ”

5