ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย บริเวณห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี
เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

Share