ใต้ร่มพระบารมี โครงการหมอหมู่บ้านใน “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ใต้ร่มพระบารมี โครงการหมอหมู่บ้านใน “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”