เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต