คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นครศรีธรรมราช รับมอบอาหารกล่อง และเสื้อ จากบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ
คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นครศรีธรรมราช