ผวจ.สุโขทัย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” เลือกตั้ง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” เลือกตั้ง

Share