มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับ ห้างแว่นตาท็อปเจริญ ร่วมจัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

Share