เลขาธิการฯ รับมอบเงินบริจาคจากลูกค้ากลุ่มทรูผ่าน SMS ระบบทรูมูฟเอช ในโครงการ “Let Them See Love 2020” เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่อง

7