สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 บนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com วันที่ 19 ธ.ค. 63 ณ อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาฯ

2