นายกฤษฎา บุญราช เป็นตัวแทนรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจาก ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ เพื่อส่งต่อให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดมอบให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน

1