ศูนย์กู้ชีพ รพ.จุฬาฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสั้นเรื่องการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการกดหน้าอกนวดหัวใจ เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

4