บทความเรื่อง “เต็ดตรา แพ้ค จับมือพันธมิตรฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

3