ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” โดยบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กลุ่มผู้ป่วยศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ
โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต”

Share