รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมลงนามในพิธีเปิดห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11
Share