นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง มอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ในโครงการ “พม. TAKECARE ดูแลถึงบ้าน” ร่วมกับ “โครงการกาชาด พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการที่มีฐานะยากจน” ประจำปีงบประมาณ 2564 ใน อ.โพธิ์ทอง

2

 

Share