ผวจ. สระแก้ว พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว
นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

Share