นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมรับมอบของสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ที่นำมาบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดงานของดีสระบุรี พร้อมจำหน่ายสลากกาชาดในงาน ระหว่างวันที่ 18-24 ธ.ค.63
นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมรับมอบของสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน