ผวจ.ตรัง พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมรับมอบสิ่งของและเงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้จ่ายในการออกร้านกาชาด ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด จ.ตรัง ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง
งานกาชาด จ.ตรัง