ผวจ.ขอนแก่น พร้อม นายเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2563
งานกาชาด จ.ขอนเเก่น ประจำปี 2563