ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมอาหาร สู่การเป็นผู้นำด้านอาหารเพื่อสุขภาพ มาตรฐานระดับโลก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

11
Share