เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน