นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เดือดร้อนที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย
เหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เดือดร้อนที่บ้านถูกไฟไหม้