มศว เตรียมทดลองหุ่นยนต์ต๊อกแต๊ก หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของในโรงพยาบาลอัตโนมัติ โดยนำร่องใช้จริงในพื้นที่ รพ.จุฬาฯ
เตรียมทดลองหุ่นยนต์ต๊อกแต๊ก พื้นที่ รพ.จุฬาฯ