ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.นครราชสีมา
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ติดตามสถานการณ์อุทกภัย