ผวจ.ตราด ประชุมเตรียมจัดงานปีใหม่กาชาด จ.ตราด ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.63 – 3 ม.ค.64 หน้าสนามศาลากลางจังหวัด
งานปีใหม่กาชาด จ.ตราด