นายพงศ์พันธุ์ ตุลยกิจจา ร่วมบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย
(17)C-201026009037