บริจาคเลือดครบ 100 ครั้ง ยังไม่ได้รับเหรียญจากสภากาชาดไทย
บริจาคเลือดครบ 100 ครั้ง ยังไม่ได้รับเหรียญจากสภากาชาดไทย