โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อลดวิกฤติสภาวะขาดแคลนโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลหัวเฉียว
เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ