นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง
นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า