เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.เมืองตรัง
เหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบอุทกภัย