กรีนเวฟ 106.5 จัดกิจกรรม Green Wave Blood Rangers เชิญชวนผู้ฟังร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
Green Wave Blood Rangers เชิญชวนผู้ฟังร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย