บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ PFP Give Blood Save Life 1 คนให้มอบคุณค่า 3 ชีวิต ปี 2 ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
บริจาคโลหิต ในโครงการ PFP Give Blood Save Life 1 คนให้มอบคุณค่า 3 ชีวิต