ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เชิญชวนเหล่าพสกนิกรร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 โดยร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ลานพญาไท ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ