นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก ประธานบริษัท ดีเคเอสเอช จากการจัดกิจกรรม We Stand Together และ Give Point Save Life เพื่อสนับสนุนแคมเปญ 63 บาท สู้ COVID-19
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน สนับสนุนแคมเปญ 63 บาท สู้ COVID-19