นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ เปิดงานกาชาด และงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 7-18 ต.ค.63
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ เปิดงานกาชาด

Share