ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ Double A Care จำนวน 5,000 ขวด ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ
ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ