นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด จ.สมุทรปราการ ประจำปี 2563 บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด จ.สมุทรปราการ

Share