นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ร่วมมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ตามโครงการกาชาดร่วมใจ สร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ร่วมมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้