ผู้แทนสถาบัน วปอ.62 ร่วมบริจาคเงินให้สภากาชาดไทย ณ รพ.จุฬาฯ
ผู้แทนสถาบัน วปอ.62 ร่วมบริจาคเงินให้สภากาชาดไทย ณ รพ.จุฬาฯ