บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรายได้จากกิจกรรมยูเมะพลัส “ส่งต่อ…ความห่วงใย” ปี 8 ให้สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบ
“ส่งต่อ...ความห่วงใย” ปี 8 ให้สภากาชาดไทย