นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร นำทีมออกช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้ในชุมชนต่าง ๆ
นายกเหล่ากาชาด ออกช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้