เชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ในระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-4 ต.ค.63 ณ บริเวณศาลากลาง จ.นครพนมและบริเวณเลียบริมฝั่งโขง ถ.สุนทรวิจิตร
งานกาชาด จ.นครพนม

Share